راهنمای خرید از بازار

جهت انجام پرداخت در بازار برای خرید برنامه‌های غیررایگان، لازم است که حساب کاربری بازار و یک کارت‌ بانکی متصل به شبکه شتاب ایران داشته باشید.

مشخصات لاز م برای خرید اینترنتی جهت استفاده از کارت شتاب موارد زیر لازم است:

• شماره کارت
• رمز دوم کارت PIN2 پنج رقمی
• کد اعتبار سنجی دوم (CVV2)
• تاریخ انقضای کارت
• نشانی ایمیل (اختیاری است)
• فعال بودن امکان خرید اینترنتی


شمارۀ کارت:

شماره‌ای ۱۶ تا ۱۹ رقمی است که بر روی کارت بانکی درج شده است.

رمز دوم کارت (PIN2)یا شماره رمز اینترنتی کارت:

معمولاً با شماره رمزی که شما هنگام استفاده از دستگاه‌های خودپرداز ATM وارد می‌کنید متفاوت است. فرآیند دریافت رمز دوم کارت از دستگاه‌های ATM چنین است:

۱. پس از وارد کردن کارت و گذرواژه، گزینه «تغییر رمز» را انتخاب کنید.
۲. گزینه «تغییر رمز اینترنتی» را انتخاب نمایید.
۳. رمز اینترنتی را با حداقل ۶ رقم وارد و مجدداً تأیید آن را انجام دهید.
۴. اکنون رمز اینترنتی شما فعال خواهد شد.


کد اعتبارسنجی دوم (CVV2):

کد CVV2 شماره شناسایی دوم مشتری است که دارای سه یا چهار رقم بوده که روی کارت‌های بانکی درج شده است.


نشانی ایمیل:

ورود نشانی ایمیل، امکان ارسال صورت حساب از طریق بانک را برای شما فراهم می‌آورد که استفاده از آن اختیاری است.